L O A D I N G . . .

RESERVERINGSREGELS

 1. Deze regels hebben betrekking op de mogelijkheid om een squashbaan te reserveren via het internet. Als zodanig vormen ze een aanvulling op de bij Squash Delft toepasselijke Algemene Leveringsvoorwaarden en de bij Squash Delft gebruikelijke omgangsvormen.

 2. De mogelijkheid om via het internet te boeken is geen recht maar een privilege dat onder omstandigheden kan worden ingetrokken. Dat gebeurt bijv. indien er voortdurend 'voor alle zekerheid' wordt gereserveerd. Zie ook punt 17.

 3. Inschrijving in het systeem houdt in dat de betreffende speler/deelnemer ermee akkoord gaat dat zijn/haar adres-, speel- dan wel gebruiksgegevens worden bewaard voor eventueel gebruik in de de bedrijfsvoering van Squash Delft. Squash Delft zal deze gegevens echter nooit op enigerlei wijze aan derden ter beschikking stellen. Feitelijk bewaarder van de gegevens is Baanreserveren.nl, dat moet worden beschouwd als uitvoerder van Squash Delft, zoals bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 4. Gebruikers van Baanreserveren.nl worden spelers genoemd.

 5. Een reservering kan alleen worden gemaakt door een ingeschreven speler.

 6. Om ingeschreven te worden, dient men een geldig e-mail adres te hebben. Dit e-mail adres wordt op het moment van inschrijven gecontroleerd op geldigheid.

 7. Spelers kunnen 'passant'  of  'lid'. Een passant krijgt de losse baanhuur in rekening gebracht. Een lid krijgt eventuele toeslagen toegerekend.

 8. Een reserverende speler wordt geacht zijn medespeler op te geven. De speler kan daarbij gebruik maken van een lijst van alle andere ingeschreven spelers, een lijstje van de mensen met wie hij of zij recent speelde, of door te kiezen voor de optie 'medespeler is geen lid'. In het laatste geval wordt de medespeler behandeld als passant en is de losse baanhuur van toepassing. Indien leden spelen met een passant dan kunnen zij gebruik maken van de beschikbare banen voor niet leden en voor leden. De reserverende speler is aansprakelijk voor de eventuele baanhuur voor zijn medespeler (introducee).

 9. Spelers worden behandeld op grond van hun status op het moment van spelen. Loopt een abonnement af tussen het moment van reserveren en het moment van spelen dan wordt een reservering niet geweigerd, maar wordt de betreffende speler beschouwd als passant en is de losse baanhuur van toepassing.

 10. Passanten mogen reserveren binnen een reserverings 'horizon' van 15 dagen (dus 'vandaag'  voor 'dezelfde dag volgende week') of: maandag voor alle dagen t/m maandag. Voor leden geldt een reserveringshorizon van 8 dagen. Personeel van Squash Delft kan, nadat spelers zijn ingecheckt, een reservering doorboeken naar 15, resp 8 dagen in de toekomst. Boekingen per internet kunnen, vanaf 's ochtends 07.00 uur, door passanten 15 dagen van te voren worden gedaan en voor leden 8 dagen van te voren, .

 11. Op weekdagen mogen leden alleen reserveren op banen voor leden (met uitzondering van artikel 8), passanten mogen alleen boeken op banen voor passanten. Deze regel geldt vanaf 13.00 uur niet meer voor de rest van de dag.

Studenten- en dagleden mogen op de dag zelf vanaf 15.00 uur avondbanen boeken.

 1. Leden mogen maar een keer per dag in piektijd spelen. Heeft men gespeeld en is er ruimte, dan mag via de receptie een tweede speeltijd worden gereserveerd.

 2. Van elke reservering ontvangen speler en medespeler per e-mail een bevestiging. In deze bevestiging staat vermeld wat de eventuele kosten zijn.

 3. Reserveringen kunnen ook weer via het internet worden geannuleerd. Van een annulering krijgen beide spelers per e-mail een bevestiging, waarin ook melding wordt gemaakt van eventuele annuleringskosten.

 4. Annuleringskosten worden opgeslagen totdat een van de betrokken spelers weer een reservering maakt. Dan worden de totale reserveringskosten mbt een geannuleerde reservering (dus de kosten voor beide spelers) aan deze speler in rekening gebracht. Maar als een van aangesproken spelers heeft betaald dan vervallen de kosten bij de ander.

 5. Een reservering die binnen 30 minuten weer ongedaan wordt gemaakt, wordt beschouwd als een vergissing, er worden geen annuleringskosten in rekening gebracht.

 6. Wordt een reservering binnen 7 uur voor de aanvangstijd van de gereserveerde speeltijd geannuleerd dan worden annuleringskosten in rekening gebracht. Voor leden zal een strafpuntensysteem worden ingevoerd. Iedere lid krijgt een startsaldo van 3 punten. Iedere keer dat men annuleert, wordt daar een punt vanaf getrokken. Is het saldo 0 dan kan er niet online worden gereserveerd. Via de receptie kan het saldo worden opgewaardeerd.

 7. De annuleringskosten voor niet leden zijn gelijk aan de losse baanhuur.

 8. Wordt een geannuleerde speeltijd door andere spelers gereserveerd dan vervallen de annuleringskosten. In dat geval stuurt het systeem een e-mail met deze mededeling.

 9. Bij verschil van mening gelden de gegevens zoals deze in Baanreserveren.nl staan genoteerd.